Solutions

Applegg Online

de In-Home Use Test+ (iHUT+)

De In-Home Use Test+ (iHUT+) is een unieke techniek waarmee consumenten uw product in een natuurlijke omgeving - thuis of op de werkplek - kunnen evalueren wanneer dat hen uitkomt. iHUT-plus benadrukt de innovatie  dat, parallel aan de online vragenlijsten, ook gezichtsexpressies worden geëvalueerd.

Applegg Perform

Levensmiddelen en voedselsupplementen bevorderen soms prestaties en gezondheid. Kenmerken als concentratievermogen, geheugen en mentale weerbaarheid worden regelmatig genoemd door producenten, maar moeten ook onderbouwd worden. Applegg biedt solide onderzoek waarin test instrumentarium, experimentele opzet, medisch ethische toetsing, rekrutering en rapportage worden verzorgd.

Applegg Attract

Most of the time, we respond to foods and attractive objects automatically and unintentionally. Although we are not consciously aware of it, our brain responds immediately to visual triggers, thus influencing our consumption behaviour. Applegg offers services that use EEG and involuntary responses to quantify those brain responses.

Applegg Apps: 

Solutions, fully geared towards your needs. Could your R&D operations use a boost in speed, reliability, validity of experimental designs or mere reduction of work load? Would you like to improve crucial stages in your data processing pipeline?
Applegg can evaluate bottle necks with you and offers solutions based on your platform of choice.