Online

De In-Home Use Test+ (iHUT+)

De In-Home Use Test+ (iHUT+) is een unieke, toegankelijke techniek om nieuwe productvarianten door consumenten thuis te laten evalueren. Zoals bij alle online thuistesten kunnen consumenten met uw levensmiddelen, website, cosmetica of gebruiksvoorwerpen aan de slag wanneer zij dat willen en op hun plek van voorkeur: aan de keukentafel, op de bank, of op een willekeurige locatie met internet toegang.  Nieuw is dat deelnemers uw producten evalueren terwijl hun gezichtsuitdrukkingen worden geanalyseerd! Applegg ontwerpt, in overleg met u, de online vragenlijsten op maat. Consumenten kunnen per email uitgenodigd worden of inloggen middels een anonieme hyperlink.

Een voorbeeld van iHUT+ toepassing vindt u hier.

Applegg Innovatie

iHUT+ past online EyeQuestion vragenlijsten toe. Simultaan hieraan worden gezichtsuitdrukkingen geregistreerd per webcam. Uitdrukkingen worden geanalyseerd met de nieuwste FaceReader Online software die robuust is voor het gedeeltelijk bedekken van het gezicht tijdens eten (occlusie).

In lijn met GDPR worden proefpersonen ingelicht over testmethode en het voorgenomen gebruik van gegevens. Alleen wanneer proefpersonen hiermee instemmen wordt de test afgenomen.

Synchroon aan 'screen-events' en vragenlijst antwoorden worden gezichtsuitdrukkingen geregistreerd en ge-analyseerd. Gezichtsuitdrukkingen worden geclassificeerd volgens

  • basisemotie categorieën (standaard), of
  • taakspecifieke uitdrukkingen geclassificeerd middels getrainde deep-learning interpretatie modellen (taak en product specifiek).

In overleg met de opdrachtgever zorgt Applegg voor:

  • Ontwerp van de studie
  •  Panel recrutering (in NL, EU, of wereldwijd)
  • Data verzameling
  • Data analyse
  • Rapportage